VEMAR
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Kategorie
Aktualności
Informacje
Kontakt
Tel
Biała Podl. 83 3438750
Tel
Białystok 85 6510445
GSM
Właściciel 602 686 732
GSM
Biała Podl. 515 616 515
GSM
Białystok 516 797 997
Godziny działania sklepu
Biała Podlaska ul. Brzeska111, 9-17 sob 9-13.............................Białystok ul. Ciesielska 2 lokal nr.3, 09-17 sob.09-13............................... Białystok ul Antoniukowska 54a, 9-17 sob 9-13
Język
Polski Angielski Rosyjski
Zakupy na raty
Sprzedaż ratalna Żagiel S.A.
Aktualności
Show Yourself  VEMAR obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:
SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
 
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.
Cele szczegółowe:
Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm
W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
20 międzynarodowych wydarzeń targowych
 
Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
2. Azja: Rosja, Kazachstan
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
5. Australia i Ocenia: Australia
 
Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.
Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne
Wartość projektu: 6 105 966,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 z
 
Dalej
21 styczeń 2018
958002 wywołań od 30 wrzesień 2010
Copyright © 2010 oscGold